Kultura

 Celem jest przegląd dorobku artystycznego uczestników, zachęcanie do poszerzenia literatury przedmiotu oraz wiedzy w zakresie pianistycznej sztuki wykonawczej.

Regulamin i karta zgłoszenia dostępne TUTAJ