Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czernek i "Góralskie Nutki"

Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czernek i "Góralskie Nutki"
Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek w ostatnich dniach spotkał się z członkami Zespołu Folklorystycznego ,,Góralskie Nutki”, który działa przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Eugenii Chrzanowicz w Pewli Wielkiej.

 Dziękuję za waszą postawę, za Wasze serca i śpiew. Jesteście gwarancją, że w przyszłości Polska będzie Polską - mówił minister.

Głównym celem działalności zespołu jest kultywowanie i promowanie kultury regionu. Zespół rozpoczął swoją działalność w 2004 r. z inicjatywy pani dyrektor Lucyny Słowik. Do zespołu należą przedszkolaki oraz uczniowie szkoły podstawowej, a także gościnnie w występach biorą udział absolwenci placówki.
 
Zdjęcie: MEN