Kultura

Dnia 30 kwietnia br. upływa termin składania wniosków o wpisy do Złotej Księgi Miasta Żywca.

Regulamin oraz wnioski znajdują się na stronie internetowej www.zywiec.pl w zakładce „Dokumenty do pobrania”.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Spraw Społecznych, Promocji i Współpracy Partnerskiej – tel. 33 475 42 61 – 63


Załączniki: