Kultura

Są plany na to, aby w budynku starego przedszkola w Milówce powstało Muzeum Godów Żywieckich. Jeśli wszystko przebiegnie pozytywnie placówka ta zostanie otworzona w styczniu 2019 roku.

Na parterze budynku ma zostać zlokalizowana biblioteka, która obecnie mieści się w budynku Ośrodka Kultury. Na piętrze ma powstać Muzeum Godów Żywieckich składające się z dwóch sal wystawowych i jednej warsztatowej. 

Muzeum powstałoby z dofinansowania ze środków unijnych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Słowacja 2014 - 2020.