Kultura

W tym roku odbyła się już XI edycja ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie, podczas której czytaliśmy „Ballady i Romanse” Adama Mickiewicza.

W czytaniu w/w lektury wzięli również udział przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Żywcu: Starosta Andrzej Kalata, Dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania Andrzej Widzyk i Dyrektor Wydziału Kultury Mirosław Dziergas.

3 września br. lekturę czytano w Gminnej Bibliotece Publicznej w Milówce, Żywieckiej Bibliotece Samorządowej oraz I Liceum Ogólnokształcącym w Żywcu. Z kolei 8 września br. Narodowe Czytanie odbyło się w Kinie Janosik w Żywcu, które było organizatorem akcji wraz z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką Filia w Żywcu.

Narodowe Czytanie zostało zapoczątkowane w 2012 roku i odbywa się pod patronatem honorowym Pary Prezydenckiej. Akcja ma na celu popularyzację czytelnictwa wśród Polaków, zwrócenie uwagi na bogactwo polskiej literatury, potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości.

Podczas ubiegłorocznej edycji czytano lekturę Gabrieli Zapolskiej „Moralność Pani Dulskiej”.