Kultura

Już niebawem odbędzie się kolejna edycja Dyktanda Gwarowego im. Renaty Madejczyk.

Dyktando ma na celu zainteresowanie młodego pokolenia językiem, kulturą i historią swojego regionu oraz ukazanie tkwiącego w nich piękna i bogactwa. Gwara ma ogromny wpływ na kształtowanie tożsamości lokalnej. Stanowi skarbnicę wiedzy o przeszłości, jest nośnikiem kultury, tradycji i obyczajów. Należy ją pielęgnować i dbać o jej zachowanie.

Dyktando Gwarowe odbędzie się 18 listopada 2021 r. (tj. czwartek) w Ośrodku Promocji Gminy Węgierska Górka. Zgłoszenia będą przyjmowane do 10 listopada2021 r. Tegoroczny konkurs będzie składał się z dwóch części: pisemnej i ustnej. 

Zdjęcie: OPG Węgierska Górka