Kultura

Wójt Gminy Węgierska Górka Piotr Tyrlik oraz Ośrodek Promocji Gminy Węgierska Górka organizują dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów kolejną - już 6. - edycję Dyktanda Gwarowego im. Renaty Madejczyk.

Dyktando ma na celu zainteresowanie młodego pokolenia językiem, kulturą i historią swojego regionu oraz ukazanie tkwiącego w nich piękna i bogactwa. Gwara ma ogromny wpływ na kształtowanie tożsamości lokalnej. Stanowi skarbnicę wiedzy o przeszłości, jest nośnikiem kultury, tradycji i obyczajów. Należy ją pielęgnować i dbać o jej zachowanie.

Dyktando Gwarowe odbędzie się 11 kwietnia 2018 r. (tj. środa) w Ośrodku Promocji Gminy Węgierska Górka. Zgłoszenia będą przyjmowane do 4 kwietnia 2018. Tegoroczny konkurs będzie składał się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Uczestnicy mogą wziąć udział w jednym etapie (pisemnym) lub obu (pisemnym i ustnym).

Źródło: OPG WG