Kultura

Na rynku wydawnictw poświęconych Żywiecczyźnie ukazała się publikacja Leona Figury. Książka ma charakter monografii wsi oraz rodziny Figurów z Cięciny. "Cięcina. Kościół Parafia Gmina" jest dostępna na rynku od października bieżącego roku.

 

To cenne wydawnictwo jest efektem żmudnej pracy autora. Książka Figury to również niezbity dowód bogatej historii Cięciny oraz wysokiej świadomości jej mieszkańców (monografia powstała dzięki staraniom m.in. Stowarzyszenia Ochrony Zabytków i Rozwoju Cięciny – MAGURA W Cięcinie). W pewien sposób "Cięcina..." porządkuje bardzo bogatą lecz rozproszoną dokumentację dotyczącą wsi, co warto także podkreślić - wiele cięcińskich rodzin posiada głębokie korzenie i bogatą historię, dowodem na to jest bibliografia podana na końcu publikacji. Świadczy ona również o analizie bogatej literatury z zakresu historii kościoła, gospodarki itp. oraz potwierdza autentyczność prezentowanych wydarzeń, opisów bądź dokumentów. Atutem wydawnictwa są liczne ilustracje. Po wydawnictwo powinien sięgnąć każdy miłośnik naszego regionu. Dotarcie do monografii z pewnością ułatwia to, że zostało ono udostępnione w Internecie, na portalu ciecina.eu. Wystarczy w wyszukiwarce wpisać adres witryny:

ciecina.eu/czytelnia/artykuly/1762-ciecina-kosciol-parafia-gmina

Niewątpliwie jednak jest to pozycja, która powinna w wersji "papierowej" znaleźć się w biblioteczce każdego miłośnika regionu.

Oprac.: PW