Kultura

Odkryj pogranicze" to tytuł nowej publikacji promującej piękno gmin Ujsoły i Novot.

Pogranicze polsko-słowackie pelne jest atrakcji, nie zawsze doceniamy ich znaczenie. Nowy folder to też nowe spojrzenie na walory turystyczne naszej gminy. Publikacja powstała w ramach mikroprojektu "Zielone pogranicze" realizowanego wraz z gmina Novot. Folder dostępny jest w punkcie informacji turystycznej i urzędzie gminy.