Kultura

W dniu 3 maja odbył się uroczysty Apel z okazji Dnia Strażaka. To niecodzienne wydarzenie rozpoczęło się Mszą św. w Kościele Parafialnym w Ujsołach, pod przewodnictwem Proboszcza Parafii Ujsoły ks. Grzegorza Badury.

Dalsza cześć uroczystości  odbyła się przy Amfiteatrze w Ujsołach, gdzie nastąpiło złożenie meldunku Prezesowi Zarządu Gminnego - druhowi Tadeuszowi Piętce przez Komendanta Gminnego -  druha Andrzeja Wróbla. Podniosłym momentem było wciągnięcie flagi na maszt i wspólne odśpiewanie hymnu RP.  Uroczystość uświetnili zaproszenie goście, Poseł na sejm RP Pan Kazimierz Matuszny, Starosta Powiatu Żywieckiego Pan Andrzej Kalata,  Nadleśniczy Nadleśnictwa Ujsoły Pan Paweł Konstanty,  Kapelan Gminny OSP ks. Ryszard Kubasiak, Proboszcz Parafii Ujsoły wraz z księdzem wikariuszem, przedstawiciele Rady Gminy Ujsoły wraz z Sołtysami. Finałowym punktem wydarzenia było wręczenie odznak dla druhów - Strażaków za wysługę lat. Najstarszym odznaczonym za wieloletnią służbę w OSP, bo aż 50 lat został Stanisław Frank w Ujsół.

Warto przypomnieć, że Gmina Ujsoły posiada cztery jednostki OSP, skupia w swych szeregach 123 członków zwyczajnych, w tym 114 mężczyzn i 9 kobiet. Najstarszą jednostką jest OSP Ujsoły która została założona w roku 1928.

Przy tej okazji składamy serdeczne podziękowania dla wszystkich Strażaków za ich poświęcenie i ofiarność a ich rodzinom za cierpliwość i wyrozumiałość, życząc Im zdrowia i siły do dalszej służby, jak najmniej zdarzeń i „tyle samo powrotów co wyjazdów”.

Zdjęcie: Gmina Ujsoły