Kultura

Projekt „Westerplatte Południa – obraz historii męstwem malowanej” - realizowany przez Ośrodek Promocji Gminy Węgierska Górka, a dofinansowany ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa” – powoli zmierza do finału.

Głównym zadaniem projektowym jest stworzenie – na jednej ze ścian Hali Widowiskowo-Sportowej w Węgierskiej Górce – muralu odnoszącego się do wydarzeń z początku września 1939, które rozegrały się na terenie naszej małej ojczyzny. Mural to atrakcyjna forma artystycznego wyrazu, a mural niosący przesłanie pozwoli na zainteresowanie lokalną historią młodszych mieszkańców naszej gminy oraz turystów.

Mural nabiera już kształtu, a jaka jest jego koncepcja?

Mural prezentuje dwie, zasłużone dla przebiegu wydarzeń z września 1939 roku postaci. Pierwszą jest major Kazimierz Czarkowski - dowódca Korpusu Ochrony Pogranicza "Berezwecz", drugą - kapitan Tadeusz Semik, który dowodził Kompanią Forteczną Węgierska Górka. W centrum znajduje się archiwalna fotografia, która dokumentuje przekazanie ciężkiego karabinu maszynowego znajdującego się na wozie przystrojonym w kwiaty. Był to dar społeczności z Węgierskiej Górki, przekazany żołnierzom KOP-u przez pracowników miejscowej huty.

Po prawej stronie obok zdjęcia będziemy mogli zobaczyć żołnierza Korpusu Ochrony Pogranicza (stoi on przy autentycznym słupie granicznym), oddziału który, pełnił służbę w ochronie południowej granicy państwa polskiego i który brał bezpośredni udział w walkach z najeźdźcą. Po stronie lewej widnieje postać harcerza trzymającego flagę Polski. Ta postać upamiętnia wkład jaki poczyniły w trakcie obrony Węgierskiej Górki hufce harcerskie. Harcerze byli gońcami, przekazywali na froncie informacje, za pomogą gołębi pocztowych dostarczali ważne informacje do miejsc, w których prowadzone były walki.

Dramaturgię wydarzeń wojennych ma przywoływać umieszczona na obu końcach muralu kompozycja rozpadającej się ziemi (symbol naszej ziemi ojczystej - ojczyzny), która przez działania wojenne, bombardowania agresora rozpada się na kawałki, natomiast wzbijające się w powietrzu gołębie są kontrastem w stosunku do samolotów i symbolizują "gołąbka pokoju" – nadzieję, ponieważ, my Polacy zostaliśmy zaatakowani i zmuszeni do bronienia swojej wolności. Gołębie nawiązują także do wspomnianej wcześniej łączności informacyjnej czynionej przez harcerzy na froncie. Tło muralu, dzięki zastosowanej kolorystyce, kojarzy się z symbolem narodowym – flagą Polski. Tło przedstawia także góry – scenerie, w której toczyły się walki.

Po prawej stronie umieszczeni są walczący w okopach żołnierze KOP-u. Po stronie lewej symbol obrony Węgierskiej Górki - fort "Wędrowiec" z żołnierzem KOP-u uzbrojonym w karabin ckm, który na dachu schronu miał swoje stanowisko obronne.

Mural jest współczesnym medium kierowanym do ludzi, a upamiętnia ludzi, którzy walczyli o to, byśmy obecnie żyli w wolnym kraju. Jest hołdem dla: żołnierzy Korpusu Ochrony Pograniczalokalnych harcerzy oraz mieszkańców Węgierskiej Górki i okolicznych wsi. Ma przypominać o wspólnym trudzie oraz poświeceniu, jakie wznieśli Oni w obronę Węgierskiej Górki i ojczyzny.

Odsłonięcie muralu zostało zaplanowane na 1 września 2023 r. na godzinę 14.20. Wtedy też o godzinie 16.00 odbędą się uroczystości religijno-patriotyczne upamiętniające 84. rocznicę Bohaterskiej Obrony Węgierskiej Górki oraz 80. rocznicę Stracenia Partyzantów w Żabnicy. Miejscem tego wydarzenia będzie teren przy Pomniku Partyzantów z Żabnicy, upamiętniającym zdarzenie mające miejsce w dniu 3 września 1943 r.