Kultura

Ośrodek Promocji Gminy Węgierska Górka we współpracy z gminą czeską Mosty u Jablunkova realizuje projekt pod nazwą „Regionalna Chata w Węgierskiej Górce miejscem krzewienia lokalnej tradycji i kultury”.

Projekt ten jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

W związku z planowanym otwarciem Chaty ośrodek rozpoczyna tworzenie ekspozycji o charakterze regionalnym.

Jak informuje ośrodek:

Jeśli macie w swoich zbiorach stare niepotrzebne meble, garnki lub inne przedmioty użytku codziennego  i chcielibyście przekazać je do Chaty Regionalnej -  chętnie przyjmiemy!

Szczegółowych informacji ośrodek udziala pod numerem  telefonu 33 864 21 87 lub w Ośrodku Promocji Gminy Węgierska Górka

Zdjęcie: OPG Węgierska Górka