Kultura

Dzisiaj w Miejskim Centrum Kultury odbyło się Zgromadzenie Miast Polskich. Obrady rozpoczęły się o godzinie 14.30 i potrwają do 18.00. 

Zgromadzenie Ogólne, oprócz dorocznych czynności statutowych, będzie okazją do przedyskutowania w szerszym gronie wielu ważnych dla samorządów i miast członkowskich tematów, w tym zwłaszcza spraw legislacyjnych. Wśród zagadnień merytorycznych, umieszczonych w porządku obrad, znajduje się tematyka związana z odpowiedzialnością miast i gmin za organizację wyborów samorządowych po ostatniej zmianie przepisów w tym zakresie. Delegaci będą także mieli możliwość odnieść się do bieżących problemów legislacyjnych, w tym związanych ze zmianami w zakresie ochrony danych osobowych. W tej części Zgromadzenia weźmie udział dr Maciej Kawecki – dyrektor Departamentu Zarządzania Danymi w Ministerstwie Cyfryzacji. Więcej o programie pisaliśmy TUTAJ

Żywiec przystąpił do Zgromadzenia 23 listopada 1993 roku. Oprócz naszego miasta z województwa śląskiego do Związku należy 28 miast. 

Podczas tego dnia odbyły się uroczystości wręczenia miastu pamiątki jubileuszu 750-lecia i przyznania medali Związku Miast Polskich. Warto wspomnieć, że nasze miast otrzymało prawa miejskie w 1327 r., w 1518 r. przywileje handlowe, w 1537 r. prawo wyrobu słodu na piwo, w 1579 r. prawo składu. 

Co więcej w związku z obchodami 100-lecia ZMP zgromadzeniu towarzyszyła wystawa „100 lat Związku Miast Polskich”.

 

 1327 r., w 1518 r. przywileje handlowe, w 1537 r. prawo wyrobu słodu na piwo, w 1579 r. prawo składu