Kultura

Na terenie diecezji bielsko-żywieckiej powstaje wyjątkowe i unikalne w skali kraju muzeum skarbów rozproszonej, sakralnej architektury drewnianej. Ten nowatorski projekt realizowany jest przez diecezję przy współpracy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwa Rozwoju.

Docelowo Beskidzkie Muzeum Drewnianej Sakralnej Architektury Rozproszonej Diecezji Bielsko-Żywieckiej będzie oparte o 21 istniejących obiektów architektury sakralnej, zachowanych na terenie diecezji bielsko-żywieckiej i ujętych w krajowym rejestrze zabytków – wyjaśnia dyrektor Muzeum Diecezjalnego ks. dr Szymon Tracz.
Mimo panującej w Polsce sytuacji epidemicznej, prace budowlane i konserwatorsko-restauratorskie, którymi objęto kilka obiektów, w większości drewnianych kościołów, przebiegają sprawnie i zgodnie z założeniami.
Na Żywiecczyźnie blask odzyskują drewniane kościoły w Gilowicach i Łodygowicach. Jak informuje Diecezja Bielsko-Żywiecka – zamknięty został kolejny etap prac budowlano-konserwatorskich w Gilowicach. „Zdemontowano i poddano konserwacji drewniane belki oraz przemurowano słupki zabytkowego ogrodzenia z XVIII wieku. Natomiast w świątyni w Łodygowicach poddano konserwacji fragment kamiennego cokołu w obrębie wieży, dwie kamienne kropielnice oraz trwają prace przy rekonstrukcji kamiennych schodów głównych, na potrzebę których trzeba było sprowadzić i wykonać na specjalne zamówienie piaskowcowe płyty, co wydłużyło czas ich realizacji. Równocześnie rozpoczęto prace konserwatorskie przy wieżyczce na sygnaturce kościoła” – tłumaczy ks. dr Szymon Tracz.

Źródło informacji: Diecezja Bielsko-Żywiecka