Kultura
6 października 2022 r. podczas Forum Sołtysów Województwa Śląskiego w Wiśle odbyło się podsumowanie konkursu "Piękna wieś Województwa ślaskiego".
Podczas tego wydarzenia wręczono nagrodę za zajęcie pierwszego miejsca dla grupy kolędniczej "Przybłędy" z Przybędzy w kategorii "Najlepsze przedsięwzięcie popularyzujące tradycje, obrzędy i zwyczaje".
Razem z grupą kolędniczą nagrodę w postaci wyróżnienia odebrali również przedstawiciele sołectwa Radziechowy w kategorii "Piękna wieś".
Oprócz dyplomu i pięknego pucharu przyzano również nagrodę w wys. 7.000 zł! Zostanie ona przeznaczona na potrzeby sołectwa.