Kultura

Dobiegła końca realizacja kolejnego polsko – słowackiego mikroprojektu  „Dzikie Pogranicze”.

Zaowocował on  powstaniem kolejnej ścieżki przyrodniczej „Dziki Potok” w Ujsołach  wzdłuż potoku Bystra. Ścieżka prowadząca do tzw. ujsolskiej laguny  wzbogacona jest tablicami edukacyjnymi z z opisem okazów rzadkich organizmów żyjących nad potokiem. Można nie tylko poczytać ale i rozsiąść się wygodnie i schłodzić stopy w nurcie Bystrego potoku. Dzieci i młodzież z Polski i Słowacji miały możliwość uchwycenia i pokazania piękna życia dzikiego potoku w trans granicznym konkursie plastycznym. Jednym z elementów projektu był również  cykl filmów edukacyjnych poświęconych przyrodzie i konieczności jej ochrony. Filmy oglądać można na stronach internetowych gminy Ujsoły i Novot.

Dopełnieniem całego przedsięwzięcia były warsztaty ekologiczne, w trakcie których uczestnicy  integrowali się biorąc udział w konkursach, zabawach, rywalizacji, by na koniec puścić potokiem łódki przyjaźni polsko – słowackiej.

Mikroprojekt „Dzikie Pogranicze” współfinansowany był środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska Słowacja 2014-2020 oraz budżetu państwa.

Zdjęcie: UM Ujsoły