Kultura

Bartnik Wołoski oraz Babiogórskie Koło PZP ogłasza konkurs plastyczny "Przyroda w kolorach - świat pszczół". 

Prace plastyczne należy przesłać lub dostarczyć na adres: Zespół Szkół nr 4, Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Sopotni Wielkiej, 34 – 340 Jeleśnia lub Bartnik Wołoski, Sopotnia Wielka 206, 34 – 340 Jeleśnia. Prace powinny być czytelnie opisane na odwrocie według wzoru: imię i nazwisko autora, wiek, oraz nazwa i adres placówki a także zawierać dopisek: „Przyroda w kolorach”.

Konkurs adresowany jest wyłącznie do dzieci i młodzieży (do lat 16) zamieszkujących na terenie gminy Jeleśnia. Informacja o wynikach konkursu pojawi się na stronie Internatowej Urzędu Gminy Jeleśnia do dnia 15 kwietnia 2018 roku. W tym dniu nastąpi też wręczenie nagród.

Przy ocenie prac konkursowych pod uwagę będą brane: pomysłowość, oryginalność oraz wkład pracy włożony w wykonanie zadania!

Prace nadesłane na konkurs zostaną ocenione przez Jury, w skład którego wejdą przedstawiciele organizatorów. Konkurs rozpatrywany będzie w dwóch kategoriach wiekowych, w których zostaną przyznane po trzy miejsca, za które przewidziano nagrody rzeczowe. Ponadto, KAŻDY uczestnik konkursu otrzyma upominek oraz dyplom!.

Na Wasze prace czekamy do 31 marca 2018 roku!