Kultura

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Gilowicach dostępna jest publikacja powstała w programie „Haw siednij i se pogodomy”.

„Haw siednij i se pogodomy” to tytuł projektu zrealizowanego w programie EtnoPolska 2021 przez Budkę Medialną z Bielska Białej.Zadanie miało na celu zachowanie i kultywowanie gwary górali żywieckich poprzez realizację filmów z ciekawymi opowieściami mówionymi gwarą jak i w języku polskim używanym dzisiaj. Gwarę przybliżały osoby związane z zespołami ludowymi i pasjonaci folkloru działający na Żywiecczyźnie. Zrealizowanych zostało 15 filmów z humorystycznymi opowieściami, które zostały opublikowane w Internecie. Na podstawie filmów i użytych w nich słów został wydany w formie książeczki słowniczek gwary oraz tekstów uczestników zadania. Filmy i słownik będzie pomocny w utrzymaniu i zachowaniu gwary góralskiej, która obecnie używana jest tylko w kręgach związanych z zespołami folklorystycznymi.

 Zaproszone do projektu osoby zostały poproszone o przygotowanie tekstu w dwóch wersjach językowych - w pięknej, poprawnej polszczyźnie oraz w gwarze górali żywieckich.

Celem realizacji projektu były działania na rzecz zachowania, przekazu i kontynuacji tradycji regionalnych inspirowanych lokalnym dziedzictwem kulturowym. Zadanie miało też na celu popularyzację i zachowanie gwary górali, która dziś jest bardzo rzadkim zjawiskiem, pielęgnowanym tylko przez zespoły regionalne. Celem realizacji projektu było także pozostawienie cyfrowego śladu z zapisem gwarowych opowieści oraz materialnego śladu w postaci słowniczka gwary. Taka forma realizacji - zarówno cyfrowa jak i fizyczna pozwoli skorzystać z efektów projektu dużej liczbie odbiorców. Pod każdym z filmów - w opisie zamieszczony został słowniczek słów wykorzystanych w danym odcinku.

Wszystkie nagrania już za nami, pierwszy odcinek zrealizowaliśmy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żywcu, którego podopieczni realizują się w różnych dziedzinach, w tym w kulturze ludowej.

Zdjęcie: UG Gilowice