Kultura

Gmina Węgierska Górka otrzymała dotację na budowę pełnowymiarowej sali gimnastycznej w Cięcinie Górnej.

Właśnie rozpoczęły się prace budowlane związane z inwestycją przy Szkole Podstawowej nr. 2 w Cięcinie. Firmą realizującą przedsięwzięcie jest firma Wodpol z siedzibą w Żywcu. Termin zakończenia prac i przekazania obiektu do użytkowania ustalono na dzień 20.03.2023r. Żywimy nadzieję, że inwestycja pozwoli na rozwijanie talentów i przyczyni się do uzyskania wielu osiągnięć sportowych.

Budowa odbywa się w ramach Programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej” realizowanego przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.