Kultura

Gmina Węgierska Górka poinformowała, że schron bojowy "Wędrowiec" stał się zabytkiem nieruchomym województwa śląskiego. 

Decyzją Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach Schron Bojowy "Wędrowiec" został wpisany do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego.

Zdjęcie: UG WG