Kultura

Odsłonięcie pomnika poświęconego ofiarom systemów totalitarnych dedykowanego mieszkańcom Gminy Ujsoły rozpoczęło obchody 105. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Wydarzenie miało miejsce w piątkowe popołudnie 10 listopada przed Urzędem Gminy.

Tutaj zjawili się samorządowcy,  poczty sztandarowe gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych wraz z druhami strażakami. Harcerze, nauczyciele i uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Ujsołach. Obecne były przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich. Przybyli także radni powiatowi i mieszkańcy Gminy Ujsoły oraz księża: Grzegorz Badura – proboszcz Parafii Ujsoły wraz z wikarym Tomaszem Walczakiem. Na zaproszenie także odpowiedział ks. proboszcz Ryszard Kubasiak z Soblówki.

Po wciągnięciu na maszt flagi państwowej i odśpiewaniu hymnu państwowego – głos zabrał Tadeusz Piętka – wójt Gminy Ujsoły. W okolicznościowym przemówieniu odniósł się do problemu tolerancji wolności i poszanowania prawa do samostanowienia. Nie zabrakło świadectw ludzi, którzy byli ofiarami systemów totalitarnych. Ich przeżycia i doświadczenia zostały odczytane przez członków rodzin. Szczególnie emocjonalnie zabrzmiał wiersz Wawrzyńca Hubki, którego słowa „By nigdy więcej dni, co łzami świecą” – znalazły się na inskrypcji pomnika. Cały utwór odczytała Maria Zarycka – córka Wawrzyńca Hubki.  Pozostałe relacje odczytały Agnieszka Mąka (świadectwo Wandy Motyki z Glinki), Władysława Salachna (wspomnienia swojej mamy Walerii Piętki z Glinki).

Kolejnym punktem późno popołudniowej uroczystości było odsłonięcie pomnika przez Władysławę Salachnę - Przewodniczącą Rady Gminy Ujsoły oraz Wójta Tadeusza Piętkę. Postument poświęcił proboszcz ks. Grzegorz Badura.

Druga część uroczystości odbyła się w Szkole Podstawowej w Ujsołach. Nauczyciele i uczniowie tej placówki przygotowali piękny program artystyczny związany ze Świętem Niepodległości. Wieczornica odbywała się na sali gimnastycznej. W programie znalazły się m.in. pieśni patriotyczne ilustrujące dzieje Polski. Przedstawienie słowno-muzyczne opracowano w ramach projektu pod nazwą „Przyśniła mi się Polska” dofinansowanego ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”. Edycja 2023. Jego elementami była także wystawa oręża polskiego, w postaci precyzyjnie odtworzonych miniatur żołnierzy z poszczególnych epok historycznych. Kolekcję można było podziwiać w trakcie imprezy. Program artystyczny nagrodzony został gromkimi brawami przez ujsolską publiczność szczelnie wypełniającą salę. Widzowie docenili wysoki poziom widowiska oraz świetną grę młodych aktorów, którzy pięknie śpiewali i perfekcyjnie tańczyli tańce narodowe.

Ważnym elementem wieczornicy była 120 rocznica powstania szkoły w Ujsołach. Dzieje tej placówki ilustrowała wystawa zdjęć zajmująca jedną ze ścian sali gimnastycznej. Zatytułowana była „Historia ze szkołą w tle”. Wyświetlane były także prezentacje „Nasz szkoła, nasz dom” oraz „Ujsolska Kronika Filmowa”, która relacjonowała działania związane z realizacją projektu.

W trakcie imprezy głos zabrał dyrektor ujsolskiej podstawówki dziękując za piękny występ. Po przemówieniu na salę wjechał okazały tort, który upamiętnił 120. rocznicę powstania szkoły w Ujsołach. Na zakończenie imprezy wystąpił zespół „Na Bystrej”, który zaśpiewał pieśni patriotyczne, chętnie śpiewane przez zgromadzoną publiczność. Zespół wcześniej towarzyszył odsłonięciu pomnika przed Urzędem Gminy, gdzie wraz z obecnymi odśpiewał Mazurka Dąbrowskiego i inne pieśni patriotyczne.

Natomiast w niedzielę 12 listopada w Kościele Parafialnym w Ujsołach odbyła się „Msza za Ojczyznę”. Tutaj także zjawiły się poczty sztandarowe Ochotniczych Straży Pożarnych z Ujsół i ze Złatnej. Byli ponadto harcerze i Koła Gospodyń Wiejskich. W nabożeństwie uczestniczyły władze samorządowe z Tadeuszem Piętką - wójtem Gminy Ujsoły.  Mszę Świętą celebrował ks. Proboszcz Grzegorz Badura. Nabożeństwo kończyło cykl imprez związanych z uroczystościami Święta Niepodległości, które w Gminie Ujsoły rokrocznie obchodzone są wyjątkowo uroczyście.