Spotkanie z historią - prelekcja Tomasza Greniucha

Spotkanie z historią - prelekcja Tomasza Greniucha

W środę 27 października w bibliotece w Ciścu odbyło się spotkanie z panem Tomaszem Greniuchem.

To historyk, który zajmuje się głównie tematem Polskiego Podziemia Niepodległościowego. W swoich pracach, publikacjach porusza się wokół tematu Żołnierzy Wyklętych. Stara się przywrócić partyzantom ich dobre imię, ustalić fakty dotyczące ich losów, miejsc ich pochówków - w tym celu dociera do rodzin żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, świadków, którzy mogą pomóc w ustaleniu prawdy.

Podczas spotkania Pan Greniuch opowiedział o swojej pracy, o książce „Śmiertelni. Historia oparta na faktach”. Prelekcja dotyczyła także partyzantów z Ciśca, według ustaleń Pana Tomasza było ich dwudziestu czterech, część z nich zginęła w operacji „Lawina”, losy czterech nie są jeszcze wyjaśnione.

Zdjęcie: OPG WG


Drukuj   E-mail