Kultura

Już 11 października zapraszamy do Gminnego Ośrodka Kultury w Łodygowicach. O godzinie 17.00 rozpocznie się premiera przewodnika historyczno-etnograficznego: „Szlakiem północno-zachodniej granicy Góralszczyzny - Magurcanie oraz ich osady”.

Przewodnik historyczno-etnograficzny: „Szlakiem północno-zachodniej granicy Góralszczyzny. „Magurcanie oraz ich osadu” powstała z inicjatywy Stowarzyszenia Beskidzki Dom, działającego na rzecz edukacji regionalnej oraz pielęgnowania małopolskich, góralskich tradycji i historii.

Badania z inicjatywy Stowarzyszenia Beskidzki Dom

Stowarzyszenie Beskidzki Dom wraz z regionalistami zainicjowało badania terenowe, mające na celu odnalezienie i zapisanie ostatnich śladów kultury w północno-zachodniej, małopolskiej części góralszczyzny. Badania zostały przeprowadzone w obrębie pasma Magurki Wilkowickiej oraz wsi przyległych, jako ostatniej naturalnej granicy charakterystycznej dla występowania Górali Żywieckich. Wśród badaczy znaleźli się miłośnicy tradycji, gwary i historii, którzy za cel obrali sobie zaprezentowanie problemu jakim jest proces wycofywania się góralszczyzny, zachowanie reliktów gwarowych oraz odnalezienie śladów tradycji w góralskim cyklu rocznym.

By uchwycić ten ostatni moment

Badacze udali się do najwyżej położonych przysiółków Magurki, aby to właśnie tam szukać tego, co w dolinach już dawno zostało wyrugowane przez wpływ pobliskiego miasta. Badania pokazały, że jest to ostatni moment na uchwycenie cech góralskiej kultury, zwłaszcza biorąc pod uwagę gwarę, której artefakty zostały jedynie u niemal stuletnich mieszkańców Magurki, oraz tradycje domowe w cyklu rocznym, które zostały jedynie w pamięci.

Przyczynkiem do skupienia się w badaniach wokół pasma Magurki było odkrycie podczas jednego z wywiadów góralskiego nazewnictwa mieszkańców Magurki – „Magurcanie”.

Tradycje zapisane głęboko w pamięci

W celu znalezienia kolejnych dowodów badacze przeprowadzili szereg wywiadów, odwiedzając najstarszych mieszkańców Magurki. Wielogodzinne, pogłębione, wywiady docierały do coraz głębszych pokładów pamięci informatorów, dzięki czemu udało się odtworzyć kilka tradycji góralskich związanych ze świętami Bożego Narodzenia, czy Zielonymi Świątkami, czy też znaleźć najbardziej charakterystyczne cechy gwarowe Górali Żywieckich. Zachowane w pamięci pieśni i świąteczne „winsowacki” pomogły w określeniu specyfiki kultury muzycznej, a wspomnienia kultury pasterskiej nakreśliły obraz świata Wołochów, który niegdyś przybyli w strony Beskidu Małego.

Dla ocalenia własnych korzeni

Publikacja ta skarbnica wiedzy dla wszystkich poszukiwaczy własnej tożsamości. To ścieżka, która prowadzi do odnalezienia własnych korzeni, dla ocalenia ich dla przyszłych pokoleń. Autorzy mają nadzieję, że nie będzie to koniec, a początek poszukiwań kultury Górali Żywieckich, już nie w najdalszych przysiółkach, ale we własnych domach…

Serdecznie zapraszamy do Gminnego Ośrodka Kultury w Łodygowicach, będzie to okazja by otrzymać publikację, a także porozmawiać z badaczami, którzy z chęcią opowiedzą o swoich odkryciach i badaniach. Autorzy mają nadzieję, że ta publikacja stanie się ważną częścią domowych bibliotek, ale również zachęci innych miłośników tradycji do kolejnych badań.

Premiera książki już 11 października!

Co? Premiera „Szlakiem północno-zachodniej granicy Góralszczyzny „Magurcanie oraz ich osady”

Gdzie? Gminny Ośrodek Kultury w Łodygowicach

Kiedy? 11 października we wtorek o godzinie 17.00