Kultura

W Gminnym Ośrodku Kultury w Świnnej odbędą się jasełka pt. Bóg się rodzi, przygotowane na podstawie jednego ze scenariuszy Juliana Reimschüssela niezwykłego artysty - etnografa pochodzącego z Żywca. 

Twórczość Juliana Reimschüssela stanowi źródło, z którego chętnie czerpią zespoły teatralne (amatorskie i nie tylko) Żywiecczyzny, Podhala, a także innych regionów Polski. Dzieła tego twórcy zawdzięczają swoją popularność dobrej dramaturgii, błyskotliwemu dowcipowi góralskiemu, wpadającej w ucho muzyce oraz rzetelności autora we wskazówkach dla aktorów i partiach opisowych, a przede wszystkim zapisowi gwary górali żywieckich i gwary podhalańskiej, które opanował do perfekcji ze wszystkimi ich niuansami, co stanowi ogromną wartość tej twórczości. Tworząc swe dzieła Julian Reimschüssel przyjmował rolę artysty-etnografa, by na scenie wiernie odtworzyć kulturę ludową.

Przygoda Juliana Reimschüssela z teatrem rozpoczęła się w roku 1929, kiedy założył i prowadził zespół teatralny „TUR” przy Fabryce Śrub w Sporyszu (gdzie się urodził). W życiorysie zapisał: „Od wczesnej młodości pasjonowała mnie muzyka i teatr”. Debiutem dla Reimschüssela i jego teatru była komedia Stryjaszek. Twórca ten zazwyczaj pełnił aż trzy role – autora, reżysera i aktora. Zdecydowana większość jego utworów ma charakter regionalny. Pieśniami oraz muzyką góralską zainteresował się on za sprawą Towarzystwa Miłośników Żywiecczyzny, którego członkiem był od roku 1934.

Więcej informacji o Julianie Reimschüssela znajdziecie TUTAJ

Jasełka odbędą się 28 stycznia br. o godzinie 17.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Świnnej.