Kultura

Aż 90 prac wpłynęło na transgraniczny konkurs plastyczny, którego motywem przewodnim było „Życie dzikiego potoku”.

W konkursie udział wzięli uczniowie szkół podstawowych w Ujsołach, Glince i Novoti. Zaskakujące jak wiele pomysłów na ciekawe przedstawienie otaczającego świata i pozytywnych emocji może w młodych artystach wzbudzać zwykły wydawałoby się potok. Konkurs rozgrywano w kategorii od 7do10 lat i tu I miejsce zdobył Karol Czaniecki z SP Ujsoły oraz w kategorii od 11 do15 lat, w której wygrała Olivia Bartosova ze szkoły w Novoti. Z uwagi na wysoki poziom prac przyznano zarówno kolejne miejsca jak i szereg wyróżnień.

Zwycięzcom gratulujemy, dziękujemy uczestnikom oraz nauczycielom, którzy włączyli się w przeprowadzenie konkursu. Był to jeden z elementów mikroprojektu „Dzikie pogranicze” realizowanego w partnerstwie z gminą Novot w ramach programu Interreg Polska- Słowacja - informuje gmina Ujsoły.