Kultura
W Gminnym Ośrodku Kultury w Gilowicach prowadzone są twórcze i kreatywne zajęcia plastyczne online.