Kultura

Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Ujsołach organizuje konkurs pt. Beskidzka Marzanna. 

Konkurs trwa do 30 marca.

Może być komiksem przedstawiającym ‎tekst „‎Centrum Kultury, Sportu Rekreacji w Ujsołach serdecznie zaprasza dzieci z Gminy Ujsoły Ao udziału w Il edycji konkursu BESKIDZKA MARZANNA Wس Wykonane prace należy złożyć w Centrum Kultury, Sportui Rekreacji w Ujsołach (Amfitreatr, ul. Bystra1) Ao 30 marca 2023r. Wyniki konkursu zostaną ogłoszo na stronie facebookowej CKSiRw Ujsołach w dniu 31 marca 2023r. Po odbiór nagród zapraszamy4 kwietnia 0 godzinie 13.00 Ao biura CKSİR w Ujsołach Regulamin konkursu jest ostępny na stroniefacebookowej CKSiRw Ujsołach‎”‎

Brak dostępnego opisu zdjęcia.