Kultura

Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Ujsołach organizuje warsztaty z tworzenia palm wielkanocnych. 

palmawielkanocna2