Kultura

W ramach projektu Scheda z Nutką powstał video vlog promujący naszego dziedzictwo kulturowe. Wlog przybliża zagadnienia związane z naszą kulturą regionalną. Pierwszy odcinek opowiada o Góralach Żywieckich, w kolejnych będziemy mogli zapoznać się z tematami poświęconymi tradycjom naszego regionu, kulturze, muzyce oraz obyczajom - jak to kiedyś bywało.

Wlog będzie realizowany gwarą. Powstał w ramach mikroprojektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85% w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz budżetu państwa w 5% za pośrednictwem Euroregionu Beskidy. 

Odcinek 1 Górole Żywieccy - skond my sie wziyni? możecie obejrzeć poniżej. 

Źródło: UG Rajcza