Kultura

W dniach 19 i 20 maja 2018 r. w Amfiteatrze w Łękawicy odbył się XII Przegląd Zespołów KGW pn. „Regionalne Spotkanie z Tradycją”. Patronat honorowy nad uroczystością objął Wicemarszałek Województwa Śląskiego Stanisław Dąbrowa oraz Wójt Gminy Łękawica Tadeusz Tomiczek.

Przegląd miał charakter ponadwojewódzki. Podczas dwudniowego spotkania na scenie wystąpiło ok. 50 zespołów regionalnych KGW z województwa śląskiego i małopolskiego. Naszą gminę reprezentowała grupa śpiewacza CONVIVA wraz z Kapelą „Spod Czoha”, a stoisko z ciastami przygotowało KGW w Kocierzu Rychwałdzkim. Barwne regionalne stroje, repertuar folklorystyczny różnych kultur, wystawy rękodzieła oraz tradycyjne potrawy- to z pewnością wielkie atuty tego wydarzenia.

Uroczystość swoją obecnością zaszczycili: Poseł na Sejm RP Małgorzata Pępek, Radny Sejmiku Województwa Śląskiego Krystian Kiełbasa, Burmistrz Zatora Mariusz Makucha, Burmistrza Kęt Krzysztof Klęczara, a także przedstawiciele naszych władz samorządowych: Wójt Gminy Łękawica Tadeusz Tomiczek, Przewodniczący Rady Gminy Łękawica Krzysztof Pielesz, Sekretarz Gminy Łękawica Anna Gębala oraz Radni Rady Gminy Łękawica.

Celem przeglądu było zachowanie unikalności kulturowej wsi oraz ochrona dziedzictwa kulturowego.

Organizatorami przeglądu był: Rejonowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku-Białej, Gmina Łękawica oraz Gminny Ośrodek Kultury.

Impreza współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach projektu realizowanego przez Rejonowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku- Białej.

Źródło: UG Łękawica