Węgierska Górka: Turniej "Dzieciaki na medal"

Węgierska Górka: Turniej "Dzieciaki na medal"

Ośrodek Promocji Gminy Węgierska Górka zaprasza Przedszkola i Szkoły Podstawowe z terenu gminy do udziału w Turnieju Przedszkolno- Szkolnego „Dzieciaki na Medal”.

  Bulwary nad Sołą Węgierskiej Górce 7 sierpnia w godzinach od 15:00-17:00.

Turniej