Kultura

Czym są biblioteki plenerowe? Jak działają? Zasady korzystania z biblioteki plenerowej są proste. Każdy może wybrać książkę z półki i wziąć ją ze sobą, a po przeczytaniu odłożyć ją dla kolejnego czytelnika. Można też przynieść swoje książki i puścić w obieg czytelniczy. Gmina Węgierska Górka może już poszczycić się taką infrastrukturą i zaprasza do korzystania z zasobów plenerowej biblioteki.

Biblioteczki plenerowe w Gminie Węgierska Górka powstały w każdym z sołectw:

  • w Żabnicy na skwerku przy Bibliotece Publicznej,
  • w Ciścu przy deptaku koło boiska piłkarskiego,
  • w Węgierskiej Górce na bulwarach przy placu zabaw
  • w Cięcinie na placu zabaw przy szkole.

W zasobach plenerowych biblioteczek znajdą się m.in. popularne pozycje literackie oraz publikacje naukowe a także materiały promujące szacunek dla środowiska.

Projekt ma na celu promowanie czytelnictwa wśród mieszkańców oraz umożliwia im łatwiejszy dostęp do książek. Otwarcie biblioteczek miało odbyć się wraz z przyjściem wiosny, niestety sytuacja epidemiologiczna i nałożone obostrzenia skutecznie pokrzyżowały te plany. Zmuszeni jesteśmy przesunąć to wydarzenie na dalszy termin, gdy sytuacja w kraju na to pozwoli - informuje Gmina Węgierska Górka.

Biblioteczki plenerowe powstały w ramach zadania „Uwolnij książki, dziel się z innymi - plenerowe biblioteki”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcia dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.