Kultura

W Klubie Ogródek w Żywcu odbędą się warsztaty wielkanocne dla dzieci. 

Podczas zajęć dzieci uszyją wielkanocne kurczaki. 

warsztatywielknoacne