Kultura

Muzeum Śląska Cieszyńskiego kończy realizować projekt dzięki, któremu będziemy mieli szansę obejrzeć wirtualnie 22 drewniane kościoły po polskiej i czeskiej stronie. 

Jeszcze w lutym br. ich panoramy mają zostać umieszczone w internecie, początkowo na stronach muzeów w Cieszynie i Czeskim Cieszynie, które wspólnie realizują ten projekt, a później także w diecezji - bielsko-żywieckiej w Polsce i ostrawsko-opawskiej w Czechach. Panoramy mają zostać opisane w trzech językach polskim, czeskim i angielskim.  Najstarsze świątynie jakie będą przedstawione znajdują się po czeskiej stronie jak np. świątynie w Nydku z 1576 r. Po stronie polskiej najstarszy kościół znajduje się w Bielowicku, został wzniesiony w 1701 r.