Kultura

Gminny Ośrodek Kultury w Gilowicach wraz ze Starostwem Powiatowym w Żywcu zorganizowali wystawę na rynku w Gilowicach "Żywieccy górale wczoraj a dziś". 

W ramach współpracy ze Starostwem Powiatowym w Żywcu na GILOWICKIM RYNKU powstała wystawa pt. "Górale Żywieccy wczoraj i dziś". Na wystawie znajdują się również zdjęcia z 1930r.