Kultura

W Ośrodku Promocji Gminy Węgierska Górka odbędzie się Dyktando Gwarowe. 

Gwara to cenne dziedzictwo kulturowe, dlatego też niezwykle ważne jest byśmy ją pielęgnowali i ocalali od zapomnienia.

Dyktando Gwarowe „Nigdy nie zaginie górolskie godanie” odbędzie się 11 kwietnia 2024 r. (tj. czwartek) w Ośrodku Promocji Gminy Węgierska Górka. Do udziału zapraszamy dzieci i młodzież w wieku szkolnym, konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach:

  • szkoły podstawowe – klasy 4-6,
  • szkoły podstawowe – klasy 7-8,
  • szkoły średnie.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 4 kwietnia 2024 r. 

Wzorem, lat ubiegłych tegoroczny konkurs będzie składał się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Uczestnicy mogą wziąć udział w jednym etapie (pisemnym) lub obu (pisemnym i ustnym). Szczegóły w regulaminie.

Dyktando ma na celu zainteresowanie młodego pokolenia językiem, kulturą i historią swojego regionu oraz ukazanie tkwiącego w nich piękna i bogactwa.