XII Międzynarodowy Konkurs na Zabawkę Tradycyjną "Niebieski świat"

XII Międzynarodowy Konkurs na Zabawkę Tradycyjną "Niebieski świat"
Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej i Oravské kultúrne stredisko w Dolným Kubinie organizują XII Międzynarodowy Konkurs na Zabawkę Tradycyjną "Niebieski świat".
Konkurs odbywa się w ramach projektu "TransEtno - transfer polskich i słowackich tradycji zabawkarskich" współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Polska - Słowacja 2014-2020.
Głównym celem konkursu jest ochrona, kontynuacja i popularyzacja tradycji zabawkarskich polsko-słowackiego pogranicza.
Ideą konkursu jest zainspirowanie uczestników do wykonania zabawek dla dzieci i młodzieży z autyzmem - zabawek, które wspomogą działania terapeutyczne wpływając na rozwój społeczny i emocjonalny podopiecznych Krajowego Towarzystwa Autyzmu Oddział Terenowy w Bielsku-Białej.

Drukuj   E-mail