Kultura

Zapraszamy na tradycyjne spotkanie beskidzkich gawędziarzy i muzyków,  w którym uczestniczą dzieci, młodzież i dorośli. Konkursowe przesłuchania odbędą się posiady plakat 2013

W tym roku szczególnie premiowane będzie wykonanie repertuaru weselnego. Organizatorzy zachęcają, aby właśnie tego typu utwory były przede wszystkim zgłaszane do konkursu!

 CELE KONKURSU:

- popularyzowanie autentycznej muzyki ludowej,

- ożywianie ludowego muzykowania, zachęcanie do budowy ludowych instrumentów

muzycznych,

- inspirowanie dzieci i młodzieży do podejmowania nauki gry na instrumentach ludowych,

- zachęcanie nauczycieli-mistrzów i instrumentalistów do poszukiwania starych,

archaicznych melodii.

 Miejsca i daty:

26 października 2013 (sobota) - Stara Karczma w Jeleśni

27 października 2013 (niedziela) - Gospoda u Wandzi i Jędrusia w Górnej Milówce

3 listopada 2013 (niedziela) - Budynek Wielofunkcyjny w Brzuśniku (siedziba Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Grojcowianie),

od godz. 13.00 - koncert laureatów

Zapraszamy


posiady plakat 2013