Kultura

W dniu 18 października Stowarzyszenie Tradycyjne Smaki zaprosiło 32 seniorów z Żywca z Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, do Doliny Zimnika na Piknik jesienny pn "Czas dla seniora" - warsztaty tradycji regionalnych.

Wydarzenie to zostało przeprowadzone w ramach programu "Moje miejsce na Ziemi" Edycja 6/2023 dzięki Darczyńcy Fundacja Orlen. Głównym celem programu jest: budowanie kapitału społecznego na lokalnym poziomie, aktywizacja społeczna seniorów, zwiększenie wiedzy o dziedzictwie historycznym i regionalnym oraz pobudzenie aktywności fizycznej seniorów i kształtowanie prawidłowej postawy ekologicznej. Podczas pikniku zostały przeprowadzone warsztaty tradycji kulinarnych, na których seniorzy pod okiem trenera kulinarnego, przygotowali na ogniu dwa kociołki beskidzkie tj. tradycyjną kwaśnicę i gulasz beskidzki. Uczestnicy zapoznali się z historią i tradycją wyrobu oscypka i serów górskich. Seniorzy zostali przeszkoleni przez ratownika medycznego zakresu pomocy przedmedycznej dla seniorów oraz z zakresu prawidłowego odżywiania się w wieku starszym i roli wody
organizmie. Każdy senior otrzymał butelkę wielokrotnego użytku z przypomnieniem „Seniorze pij wodę”.
Seniorów odwiedził także leśnik, który przeprowadził pogawędkę o walorach przyrodniczych Żywiecczyzny, szczególnie Doliny Zimnika.
Oprócz warsztatów i szkoleń seniorzy wspólnie biesiadowali jedząc przygotowane dania, aktywnie spędzili czas na łonie natury i razem z leśnikiem spacerowali po ścieżce dydaktyczno- przyrodniczej Doliny Zimnika.