Kultura

W miniony weekend 28-29 sierpnia br. w Milówce odbyły się Dni Otwarte w Muzeum "Stara Chałupa". 

Na terenie Muzeum "Stara Chałupa" odbyły się pokazy dawnych, tradycyjnych rzemiosł i umiejętności gospodarskich powszechnych na Żywiecczyźnie. Pokazy organizowane są w Milówce rokrocznie i obejmują zanikające już lub uprawiane sporadycznie rzemiosła gospodarskie. W czasie pokazów rzemieślnicy wraz z Kołami Gospodyń Wiejskich z Milówki zaprezentowali tradycyjne rzemiosła Żywiecczyzny, między innymi: mielenie w żarnach, młócenie cepami, klepanie kosy, układanie ostrewki, pranie, maglowanie, przędzenie wełny, wyszywanie czy kiszenie kapusty. 

Wydarzeniu towarzyszyła muzyka kapel ludowych oraz degustacja regionalnych potraw. 

Na terenie imprezy odbywały się także warsztaty m.in można było zrobić papierowego klepoka i obejrzeć wystawy stroju Górali Żywieckich, masek obrzędowych czy rękodzieła ludowego. 

Wydarzenie było organizowane w ramach zadania "Spotkania z tradycją".