Kultura

W Miejskim Centrum Kultury w Żywcu odbędzie się 27 stycznia 2014 roku koncert charytatywny pt. Zagrajmy w teatr. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 18.00. Inicjatorem wydarzenia jest Fundacja Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski "Per Corda". Dochód z koncertu przeznaczony będzie na rehabilitację Daniela.

ZAGRAJMY W TEATR

Mama Daniela zwróciła się do Fundacji z prośbą o pomoc w zorganizowaniu rehabilitacji dla niepełnosprawnego syna, który po przebytej chorobie, zabiegu oraz zakończeniu domowej opieki hospicyjnej musi być rehabilitowany wyłącznie w domu. Daniel jest piętnastoletnim chłopcem, mieszkańcem Lipowej, upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim od urodzenia. Na dzień dzisiejszy Daniel jest po zabiegu tracheotomii - ma założony PEG oraz rurkę tracheotomijną na stałe. Wymaga stałej obecności osoby dorosłej w jego otoczeniu. Stan zdrowia uniemożliwia mu realizację jakichkolwiek zajęć w szkole, czy ośrodku. Objęty jest indywidualnymi zajęciami dla dzieci upośledzonych w stopniu głębokim. U chłopca występuje predyspozycja do tworzenia się przykurczy w obrębie stawów kolanowych, biodrowych i skokowych, co jest bardzo bolesne, a zatem musi być na bieżąco niwelowane przez rehabilitanta. Daniel oraz dwójka jego rodzeństwa są wychowywani samotnie przez mamę, która nie jest w stanie zapewnić rehabilitacji we własnym zakresie.

Zapraszamy.