Zmarł wybitny artysta Józef Kupczak

Zmarł wybitny artysta Józef Kupczak

3 lutego 2021 roku zmarł Józef Kupczak. Artysta, rzeźbiarz, który wykonywał maski obrzędowe dla potrzeb grup kolędniczych i obrzędowych Żywiecczyzny.

Józef Kupczak urodził się 1 marca 1926 roku w Żabnicy. W latach 1947-1949 uczył się stolarstwa w szkole zawodowej w Krakowie, w 1950 r. otrzymał dyplom czeladnika w rzeźbie w drewnie nadany przez Izbę Rzemieślniczą w Krakowie.
Pracował jako stolarz w latach 60. XX wieku w Spółdzielni Pracy Drzewiarzy „Promet” w Żabnicy. Prowadził również gospodarstwo rolne.
Od 1951 roku wykonywał artystyczne maski obrzędowe dla potrzeb grup kolędniczych i obrzędowych żywiecczyzny. W tym środowisku uznawany jest za autorytet.
Za maski otrzymał II nagrodę w Wojewódzkim Przeglądzie Plastyki Obrzędowej (Żywiec 1986), I nagrodę w konkursie plastyki obrzędowej zorganizowanym przez Krakowski Dom Kultury „Pod Baranami” (1986) oraz III nagrodę w I Konkursie Rekwizytów Obrzędowych powiatu żywieckiego (1973).
Józef Kupczak wykonywał tradycyjne rzeźby figuralne, które zdobią między innymi wnętrza kościołów w Żabnicy, Ciścu, Lipowej oraz płaskorzeźby i rzeźby o tematyce sakralnej, związane z życiem rodzinnym i folklorem górali.
Jego prace znajdują się w posiadaniu zbiorów muzealnych Żywca, Bielska-Białej, Nowego Sącza.
Msza święta pogrzebowa odbędzie się w piątek 5 lutego w kościele p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Żabnicy. Rodzinie składamy najszersze wyrazy współczucia.