Kultura

Już po raz czternasty odbędzie się kwesta na rzecz ratowania zabytkowego cmentarza św. Marka w Żywcu. Środki zebrane w poprzednich latach umożiwiły rewitalizację cennych zabytków, które znajdują się na nekropolii. 

 W roku 1584 w polu za miastem wystawiono kamienną figurę Bożej Męki, przy której chowano ofiary „morowego powietrza”. Prawdopodobnie miała ona formę kamiennego słupa lub kolumny i była zwieńczona krzyżem. Monument ten przetrwał do I połowy XVIII w, dziś już nie istnieje i nie znamy jego losów. W roku 1591 wybudowano drewniany kościółek św. Marka, jako wotum odwrócenia zarazy, miało on też oddalać od miasta morowe powietrze i inne zarazy. W późniejszych latach w miejscu tym chowano ludzi tzw. niższego rzędu. W roku 1885 w miejscu drewnianego stanął murowany kościół. Nie wiadomo w którym dokładnie roku rozpoczęto na tym cmentarzu „normalne” pochówki, wiadomo jednak, że pod koniec XIX w. cmentarz funkcjonował już jako miejsce pochówku żywieckich elit.

Od 2009 roku w Żywcu odbywa się kwesta, której celem jest zebranie środków na rewitalizację niezwykle cennych zabytków, które znajdują się na terenie cmentarza. Najważniejszym zabytkiem, który udało się ocalić jest zabytkowa Kaplica Księdza Czapeli z 1907 roku, jeden z ważniejszych obiektów sakralnych w mieście.

Wolontariusze będą kwestowali 1 listopada na żywieckich cmentarzach:

  • św. Marka
  • Cmentarzu Przemienienia Pańskiego w Żywcu
  • Cmentarzu w Żywcu-Zabłociu