Kultura

Zwyczaj palenia Wawrzyńcowych Hud w Gminie Ujsoły oraz tradycja wykonywania, ubierania i noszenia Żywieckiego Stroju Mieszczańskiego zostały oficjalnie wpisane na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

 Uroczystość wręczenia potwierdzenia odbyła się w Teatrze im. Witkacego w Zakopanem w dniu 6 październiak 2023 roku. Tradycje z Żywiecczyzny otrzymały wpis wraz z innymi tradycjami z Polski. Zarówno zwyczaj charakterystyczny dla Ujsół, jak i strój noszony wyłącznie przez mieszczan żywieckich, będący drugą - obok Torunia - tak żywą tradycją, to niezwykle ważne i pieczołowicie pielęgnowane dziedzistwo w naszym regionie. 

W Polsce rejestr elementów niematerialnego dziedzictwa kulturowego, tworzony według zasad przyjętych w związku z Konwencją UNESCO powstaje od 2014 roku pod nazwą Krajowa lista niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Krajowa lista jest spisem przejawów żywego dziedzictwa niematerialnego z terenu Polski i ma charakter wyłącznie informacyjny. Listę prowadzi Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego we współpracy z Narodowym Instytutem Dziedzictwa. Wnioski sprawdzone pod względem formalnym opiniuje Rada ds. niematerialnego dziedzictwa kulturowego przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Przy rozpatrywaniu wniosków o wpis elementu dziedzictwa danej społeczności na Listę krajową brane są pod uwagę następujące kryteria:

– zgodność z definicją niematerialnego dziedzictwa kulturowego Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego (art. 2 pkt 1 i 2 Konwencji).

– przekazywanie z pokolenia na pokolenie i stałe odtwarzanie przez wspólnoty i grupy, które uznają dany element dziedzictwa za część własnego dziedzictwa.

Zdjęcie: FB Antoni Szlagor