Kultura

Z bardzo ciekawą i szczytną inicjatywą wyszła Żywiecka Biblioteka Samorządowa w Żywcu. Bibliotekarze pomogą osobom, które z różnych względów nie mogą opuszczać domu, by książki z zasobów żywieckiej książnicy trafiły do każdego Czytelnika, zwłaszcza tych osób, które m.in. ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną, muszą pozostać w miejscu zamieszkania. 

Powiat Żywiecki objęty jest obecnie Strefą Czerwoną, co zwiazane jest z licznymi obostrzeniami, które mają na celu zapewnienie nam bezpieczeństwa i zdrowia. W zwiazku z powyższym Żywiecka Biblioteka Samorządowa zwraca się o kontakt telefoniczny do wszystkich Użytkowników, którzy chcieliby czytać, mieć kontakt z książką, ale ze względów zdrowotnych, także tych związanych z pandemią (np. przebywają na kwarantannie) mają ten kontakt utrudniony. "Jeśli tylko będzie możliwość dostarczenia literackiego wsparcia np. za pośrednictwem osób z rodziny bądź opiekujących się daną osobą, to Biblioteka przygotuje i przekaże wybrane książki" - zapewniają bibliotekarze. Kontakt w tej sprawie można nawiązać pod pod nr tel. 33 475 13 90.