Kultura

5 stycznia o godzinie 16.00 w żywieckim ratuszu miała miejsce premiera II Kalendarza Asysty Żywieckiej na rok 2018.

Uroda, bogactwo i dostojność stroju żywieckiego znane są już od ponad trzech stuleci. Tradycja dumnego noszenia mieszczańskiego stroju przetrwała, a co najważniejsze, wciąż żyje. Na początku lat 90. XX wieku do grupy ludzi, którzy kontynuowali zwyczaj przylgnęła nazwa Asysta Żywiecka. W 1995 roku na rynku mieszczanie żywieccy witali Jana Pawła II i była to największa manifestacja żywieckiej historii i tradycji, gdyż około stu mieszczan założyło obywatelski strój.
W roku 2016 Asysta Żywiecka stała się stowarzyszeniem, którego celami jest m.in. pielęgnowanie, rozwijanie i dokumentowanie kultury i tradycji mieszczan żywieckich, ochrona spuścizny stroju żywieckiego oraz dziedzictwa niematerialnego, prowadzenie działalności kulturalnej, kultywowanie tradycji i historii oraz wydawanie własnych publikacji i reprintów. Jednym z nich jest wydany właśnie II Kalendarz Asysty Żywieckiej na rok 2018. W wydawnictwie prezentowane jest wiele fotografii dokumentujących wspaniałą tradycję dumnego noszenia stroju mieszczańskiego. Na największą uwagę zasługują zdjęcia archiwalne. Więcej o działalności Asysty Żywieckiej oraz możliwości zakupu Kalendarza dowiecie się TUTAJ.

Poza II Kalendarzem Asysty Żywieckiej na rok 2018 promowano także kalendarz na rok 2018 wydany przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Żywieckiej z okazji obchodzonego w bieżącym roku 750-lecia Miasta Żywca.