Kultura

52. Przegląd Zespołów Kolędniczych i Obrzędowych "Żywieckie Gody 2021" odbędzie się on-line.

Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku- Białej poinformował, że 52. Przegląd Zespołów Kolędniczych i Obrzędowych Żywieckie Gody 2021 wyjątkowo odbędzie się on-line. Powodem jest sytuacja epidamiczna i związane z nią obostrzenia, jakie obowiązuja obecnie w Polsce

Zgłoszenia do obu części Przeglądu przyjmowane będą w formie nagrań filmowych, w terminie do 15 stycznia 2021 r. Organizatorzy proszą o nagrywanie w możliwie najwyższej rozdzielczości, za pomocą kamery, aparatu fotograficznego bądź smartfona.

Przegląd "w izbie" będzie miał charakter konkursu. Jury dokona oceny nadesłanych nagrań oraz przyzna nagrody.

Część plenerowa natomiast będzie składała się z prezentacji autentycznego kolędowania przez grupy obrzędowe, w ich macierzystych miejscowościach.

Organizatorem 52. Przeglądu Zespołów Kolędniczych i Obrzędowych Żywieckie Gody 2021 jest Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej. Współorganizatorami wydarzenia są: Miejskie Centrum Kultury w Żywcu i Gminny Ośrodek Kultury w Milówce.