Magazyn

Do wykazu prac legislacyjnych rządu trafił projekt nowelizacji prawa o ruchu drogowym. Według projektu przyszli kierowcy będą mogli uczyć się prowadzić auto z rodzicami lub  opiekunami. 

Opiekunowie będą musieli spełnić ustawowe wymagania m.in będą musieli przejść szkolenie w jaki sposób uczyć i na co zwracać uwagę. Kierowcy, którzy będą korzystali podczas nauki z pomocy najbliższych mają szansę zdać egzamin w sprzyjających warunkach. 

Według projektu pytania egzaminacyjne oraz ich wizualizacje, które zawarte są w teście egzaminacyjnym nie będą już podawane do informacji publicznej.