Magazyn
Gdy zauważysz wypływające ścieki ze studzienki kanalizacyjnej dzwoń pod bezpośredni numer pogotowia 33 860 63 63 lub 33 860 63 00 wewnętrzny 5, wybór 2 (numer podany w dolnej części rachunku za odbiór ścieków).

 Pracownicy MPWiK odbierający zgłoszenie o zdarzeniu po wstępnej analizie podejmą decyzję o wysłaniu ekipy pogotowia kanalizacyjnego na miejsce awarii.

Jeśli ścieki wylewają wskutek awarii na prywatnej kanalizacyjnej instalacji wewnętrznej to decyzję o przyjeździe pogotowia podejmiesz Ty, gdyż jest to usługa płatna.
Nie zwlekaj ze zgłoszeniem, każde opóźnienie zwiększa szkodę!
Przyczyną wypływu ścieków ze studzienek kanalizacyjnych jest zazwyczaj niedrożność spowodowana bezprawnym wrzucaniem do kanalizacji odpadów. Nie ma możliwości przewidzenia miejsca wrzucania ani zaklinowania odpadów, gdy długość kanałów wynosi około 1 700 km. Bardzo ważne jest przekazanie informacji o miejscu wylewu - informuje MPWiK Żywiec.