Magazyn

Jeszcze kilkanaście lat temu możliwość złożenia wniosku i odebrania paszportu była dostępna w większości gmin w powiecie żywieckim. W 2011 i 2012 roku skorzystało z niego ponad 1 100 osób. Niestety, punkt ten został zlikwidowany w styczniu 2013 roku.

W dniu 27 marca 2023 r. Radny Rady Powiatu w Żywcu, Jacek Seweryn, oraz Marian Kastelik, Radny Rady Miejskiej, zwrócili się w imieniu Mieszkańców Powiatu Żywieckiego z prośbą o przywrócenie punktu paszportowego w Żywcu. Punkt ten miałby zapewniać kompleksową obsługę paszportową, umożliwiając zarówno złożenie wniosku o wydanie dokumentu paszportowego, jak i odbiór gotowego dokumentu. Do radnych z Żywca dołączyli radni z gminy Radziechowy-Wieprz. 

Utworzenie punktu należy do zadań Wojewody, ale gminy muszą partycypować w kosztach. Po stronie samorządu jest znalezienie lokalizacji oraz pomieszczenia, a zadaniem Wojewody jest zatrudnienie pracowników. 

Radni Powiatowi w ostatnim czasie wysłali pismo do nowego Wojewody - Marka Wójcika w tej sprawie. Otrzymali odpowiedź, że od listopada 2023 roku żaden wniosek ze stronu Zarządu Powiatu nie wpłynął do Wojewody. Zarząd Powiatu musi zwrócić się do Wojewody z wnioskiem o utworzenie takie punktu, podać jego dokładną lokalizację oraz zadeklarować jego utrzymanie. 

Powiat Żywiecki jest obszarem bardzo rozległym. Odległość między Żywcem a Bielskiem-Białą wynosi 21 km, a najbardziej oddalonej gminy odległość ta wynosi 50 km. Duże odległości i ograniczenia w komunikacji tworzą bariery dla mieszkańców powiatu żywieckiego w załatwieniu spraw obywatelskich.